แจ้งกำหนดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งกำหนดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น 

ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของนักเรียนที่ควรมีอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ จึงจัดการเรียนออนไลน์ผ่านการ Live Streaming ทาง YouTube Channel โดยมีกำหนดการ ดังนี้

● วันที่ 23/12/63 เวลา 14.00-14.30 น. เข้าห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน

● วันที่ 24/12/63 เวลา 09.00 น. เรียนออนไลน์ตามตารางเรียนที่กำหนด

ทั้งนี้ ตารางเรียน Link ในการเข้าเรียน และแนวปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ จะแจ้งผ่านคุณครูประจำชั้นในลำดับต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ

โทร. 0-2807-9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 638 ครั้ง

Keep