ขอแสดงความชื่นชม มิสเสมอใจ นองขมวด


ขอแสดงความชื่นชม
มิสเสมอใจ นองขมวด

    ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ สังกัดฝ่ายวิชาการ

       

 

        ขอแสดงความชื่นชม มิสเสมอใจ นองขมวด ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดฝ่ายวิชาการ

เก็บโทรศัพท์ vivo ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารโกลเด้นจูบิลี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ  

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี ของมิสเสมอใจ  นองขมวด มาในโอกาสนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep