แจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในโครงการสอนเสริมวันเสาร์ Extreme Sat จากวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้จึงพิจารณาและมีมติให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในโครงการสอนเสริมวันเสาร์ Extreme Sat จากวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพของนักเรียนและบุคคลในครอบครัว  พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร.02-8079555 ถึง 63 กด 112 หรือ 113จำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง

Keep