แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งปิดทำการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

เปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตัวท่านเองโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

● งดหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นเสี่ยง และพื้นที่แออัด

● สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

● เว้นระยะห่างทางสังคม

● หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

ด้วยความห่วงใย ACT WE CARE

 

ขอให้มีช่วงเวลาที่ดี สุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี มีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่ Happy New Year 2021จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep