ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด (COVID-19) "


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง  " ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด (COVID-19) " งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 34 ครั้ง

Keep