ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่อง  ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 นั้น

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดเรียนจากวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1816 ครั้ง

Keep