ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 220 (ออนไลน์)


จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 220 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่าน ---->  https://timeline.line.me/post/1161052288404063521

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาาอังกฤษย้อนหลังได้ที่ E-Journal หน้า Website โรงเรียน หรือคลิกลิ้งค์---->   https://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_book_edu.phpจำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep