ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกของแผนการเรียน English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกของแผนการเรียน English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 257 ครั้ง

Keep