ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี


   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์ประเทือง โปรงมะณี  สังกัดงานลูกเสือ เนตรนารี  ฝ่ายปกครอง โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2564 เวลา 18 .00 น.  ณ บ้านเลขที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  เวลา 16.00 น.   ณ วัดพลับพลาชัย  ตำบลพลับพลา  อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

         ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep