ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน นำเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แผนกการเงิน หรือ email : ooycy.act@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Tel.02-4219663/084-4219196จำนวนผู้อ่าน 399 ครั้ง

Keep