ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง วันเปิดเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 23/2563
เรื่อง วันเปิดเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


โดยจะเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของโรงเรียน และมาตรการป้องกันโรคติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 328 ครั้ง

Keep