ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 4 ต้องทำ เมื่อต้องไปโรงเรียนลดเสี่ยง โควิด-19)"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง  " 4 ต้องทำ เมื่อต้องไปโรงเรียนลดเสี่ยง โควิด-19)" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง

Keep