แจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2563


ขอแจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563

โดยทางโรงเรียนจะมีการทำเรื่องคืนเงินค่าเรียนพร้อมกับโครงการสอนเสริมวันเสาร์ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งจำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep