ประชาสัมพันธ์วันเปิด และวันปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งวันเปิด และวันปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

 

เปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

เรียนทุกวันจันทร์ - วันเสาร์  ตั้งแต่ เวลา 8.00 - 16.00 น.

ตามตารางเรียนของแต่ละระดับชั้น

 

ระดับชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (ตามตารางสอบ)

ระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (ตามตารางสอบ)

 

ทั้งนี้ จะหยุดเรียนในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

และ วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานธุรการ

โทร.0-2807-9555 ถึง 63 กด 0, 101, 109

หรือ Line ID : @actnewsจำนวนผู้อ่าน 1320 ครั้ง

Keep