ขอแสดงความชื่นชม นายวิเชียร  แก้วงาม


 ขอแสดงความชื่นชม

นายวิเชียร  แก้วงาม

    พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่    

              

 ขอแสดงความชื่นชม นายวิเชียร  แก้วงาม พนักงานรักษาความปลอดภัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

    เก็บโทรศัพท์  Vivo  สีดำ ที่มีผู้ทำหล่นหาย นำส่งที่ฝ่ายปกครองเพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชย ในความซื่อสัตย์และความดี 

ของนายวิเชียร แก้วงาม มาในโอกาสนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง

Keep