ประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563


งานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดบัญชี นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ

และนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โดยขอให้นักเรียนนำสมุดบัญชีพร้อมบัตรนักเรียนติดต่อยื่นขอปิดบัญชี ได้ที่ห้องงานธนาคารโรงเรียน

ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ในวันและเวลาทำการ

(ทำการในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 13.30 น.)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธนาคารโรงเรียน

โทร.0-2807-9555 ถึง 63 ต่อ 334


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep