กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาค 2/2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


งานวัดผลและวิจัย   ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

สอบวันอังคารที่ 9  และ  วันพฤหัสบดีที่ 11  มีนาคม  2564   หยุด วันจันทร์ที่ 8  และ วันพุธที่  10  มีนาคม  2564

 

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep