ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ "


เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่อง " 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 โรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ "  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 17 ครั้ง

Keep