ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และรางวัลการประกวดการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยปีการศึกษานี้ มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ได้จัดมอบทุนการศึกษา และรางวัลประกวด รวม ๓ รายการ ได้แก่

๑. คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓. การประกวดการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง

โดยมีรายละเอียดและรายชื่อนักเรียน ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดร้อยแก้วร้อยกรองจะเข้าพิธีรับรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการดำเนินงานจะประสานงานและนัดหมายนักเรียนผ่านระดับชั้นต่อไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1231 ครั้ง

Keep