ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการเรียนการสอนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งงดการเรียนการสอนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564  เปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564จำนวนผู้อ่าน 71 ครั้ง

Keep