ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม FSG Healtyh Run


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด ทางสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรม FSG Healthy Run เป็นวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้สมัครมาแล้ว สามารถนำใบเสร็จที่มีหมายเลข code มารับเสื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่สำนักงานฝ่ายกิจกรรม อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีฯ ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2807-9555-63 ต่อ 500


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง

Keep