โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันเสาร์เรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น เวลา 09.00-15.10 น.

ทั้งนี้ นักเรียนแผนการเรียน STEM ม.1-ม.​3 มาเรียนที่โรงเรียนในวันเสาร์จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep