ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564


งานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งเรื่องการลงทะเบียนสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
(แบบเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนฟรีของภาครัฐ)

*ลงทะเบียนสั่งจองหนังสือออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มีนาคม 2564 หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสั่งจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถรับหนังสือแบบเรียนได้ในวันที่ 21 - 24 เมษายน 2564 ณ อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

ราคาค่าหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.2 – ม.6 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

ราคาหนังสือ

หมายเหตุ

ขึ้น ป.2

3,130 บาท

 

ขึ้น ป.3

3,370 บาท

 

ขึ้น ป.4

4,020 บาท

 

ขึ้น ป.5

3,320 บาท

 

ขึ้น ป.6

3,450 บาท

 

ขึ้น ม.2

3,100 บาท

 

ขึ้น ม.3

2,900 บาท

 

ขึ้น ม.5

2,600 บาท

นักเรียน ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณ

ขึ้น ม.5

2,420 บาท

นักเรียน ม.5 แผนการเรียนสหศิลป์ทุกแผนการเรียน

ขึ้น ม.6

2,170 บาท

นักเรียน ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณ

ขึ้น ม.6

2,070 บาท

นักเรียน ม.6 แผนการเรียนสหศิลป์ทุกแผนการเรียน

 

1. นักเรียนใหม่, นักเรียนแทรกชั้น และนักเรียนที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 รวมถึงนักเรียนแผนการเรียน English Program ทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต้องสั่งจองหนังสือ

2. ระดับชั้น ป.2 – ม.3 ราคารวมค่าสมุดแล้ว

 

● ขั้นตอนการสั่งจองหนังสือ

1. ผู้สั่งจองหนังสือจะต้องมีบัญชี G-mail เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

2. ดำเนินการโอนชำระค่าสั่งจองหนังสือแบบเรียนตามระดับชั้นที่ทำการสั่งจอง

➤ วิธีการชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขที่บัญชี 016-1-69665-3

3. สแกน QR Code หรือลิงค์ http://gg.gg/oeaq3 เพื่อกดสั่งจองหนังสือ และแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการสั่งจอง

4. หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสั่งจองเรียบร้อยแล้ว สามารถรับหนังสือแบบเรียนได้ในวันที่ 21 - 24 เมษายน 2564 ณ อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

✆ โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 313, 323


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 5443 ครั้ง

Keep