ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งเรื่องการคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 แล้ว หรือชำระก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2564

โดยโรงเรียนจะหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นให้ตามใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่ส่งให้ใหม่

 

● การลงทะเบียนขอรับเงินคืน

1. กรุณาเตรียมข้อมูล (เลขประจำตัวนักเรียน และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน)
2. กรณีที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายการเงิน ที่ Line : finance_act หรือ โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 311
3. สามารถยื่นความจำนงในการขอคืนค่าธรรมเนียม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564

หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท จะไม่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนี้

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานการเงิน โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 311 หรือ Line : finance_act 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2491 ครั้ง

Keep