กำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียน ป.1, ม.1, ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564


กำหนดการบริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียน ป.1, ม.1, ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564

นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่ ชั้น 1 อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ)

วัดตัวนักเรียน บริการอุปกรณ์นักเรียน ชุดพละ รองเท้าพละ เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ รองเท้าหนังชาย-หญิง จำหน่ายเสื้อ-กางเกงซับ


นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ม.4 และแทรกชั้น วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่ ชั้น 1 อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) 

วัดตัวนักเรียน บริการอุปกรณ์นักเรียน ชุดพละ รองเท้าพละ เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ รองเท้าหนังชาย-หญิง จำหน่ายเสื้อ-กางเกงซับ

 

ระดับชั้น ม.1 ม.4 (นักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อ) วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่ ชั้น 1 อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) 

วัดตัวนักเรียน บริการอุปกรณ์นักเรียน ชุดพละ รองเท้าพละ รองเท้าหนังชาย-หญิง จำหน่ายเสื้อ-กางเกงซับ

 

ทั้งนี้ บริการหนังสือแบบเรียนทุกระดับชั้น และจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 21-24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ)จำนวนผู้อ่าน 4810 ครั้ง

Keep