ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2563 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 16/2563  ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม  2564  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3  อาคารรัตนบรรณาคาร  ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2563


จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep