ขอแสดงความชื่นชม นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร


ขอแสดงความชื่นชม

นางฉันทนา พันธ์สมจิตร

 พนักงานโภชนาการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

   

        ขอแสดงความชื่นชมนางฉันทนา พันธ์สมจิตร พนักงานโภชนาการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บโทรศัพท์ iPhone สีขาว

ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณอาคารโกลเด้นจูบิลี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางฉันทนา พันธ์สมจิตร  มาในโอกาสนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep