หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ACT TIMES Vol.14 No.1


หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ACT TIMES Vol.14 No.1

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่าน ----> https://timeline.line.me/post/1161484161204064619

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาาอังกฤษย้อนหลังได้ที่ E-Journal หน้า Website โรงเรียน หรือคลิกลิ้งค์---->   https://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_book_edu.php

 จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep