ประชุมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


มิสสุมณี หลบภัย และมิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา เป็นตัวแทนระดับสนามสอบ เข้าร่วมประชุมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง

Keep