ขอแสดงความชื่นชม นางรุ่งฟ้า หัวใจแก้ว


ขอแสดงความชื่นชม

นางรุ่งฟ้า  หัวใจแก้ว

พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP

นางรุ่งฟ้า ห้วใจแก้ว พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP ได้เก็บ AirPods (หูฟังไร้สาย)

บริเวณอาคารอัสสัมชัญ และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางรุ่งฟ้า  หัวใจแก้ว มาในโอกาสนี้จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep