กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563


งานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

ระดับ ป.1 - 6 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 5 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 หยุด วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564  

 ระดับ ม.1 - 3 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 5 วันพุธที่ 7 และ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หยุด วันอังคารที่ 6 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

ระดับ ม.4 - 5 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 8 และ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หยุด วันอังคารที่ 6 และ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 3534 ครั้ง

Keep