ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อ FSG Healthy Run


 

สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้ว สามารถนำใบเสร็จที่มีหมายเลข Code มารับเสื้อ FSG Healthy Run

ได้ที่ห้องฝ่ายกิจกรรม อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีย์ฯ ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-807-9555-63 ต่อ 500


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง

Keep