ขอแสดงความชื่่นชม นางเจริญ  ลือกำลัง


ขอแสดงความชื่นชม

นางเจริญ  ลือกำลัง

พนักงานทำความสะอาด สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

นางเจริญ  ลือกำลัง พนักงานทำความสะอาด สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ได้เก็บโทรศัพท์ SAMSUNG

บริเวณอาคารเซนต์คาเบรียล และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางเจริญ ลือกำลัง มาในโอกาสนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง

Keep