ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์เอก เอกสกุล


ขอแสดงความชื่นชม

มาสเตอร์เอก  เอกสกุล

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ

มาสเตอร์เอก เอกสกุล ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ ได้เก็บ iPad 

บริเวณอาคารโกลเด้นจูบิลี่ และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของมาสเตอร์เอก เอกสกุล มาในโอกาสนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep