ขอแสดงความชื่นชม นางโชติกา  แจ่มใส


ขอแสดงความชื่นชม

นางโชติกา  แจ่มใส

พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP

นางโชติกา แจ่มใส พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP ได้เก็บ i Pod 

บริเวณอาคาเซนต์ปีเตอร์  และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางโชติกา แจ่มใส มาในโอกาสนี้



จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง

Keep