ขอแสดงความชื่นชมนายศรีสะอาด ไชยายงค์


ขอแสดงความชื่นชม

นายศรีสะอาด ไชยายงค์

พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

นายศรีสะอาด  ไชยายงค์ พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ได้เก็บกระเป๋าสตางค์

พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง บริเวณอาคารมาร์ตินยิม และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนายศรีสะอาด ไชยายงค์ มาในโอกาสนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 32 ครั้ง

Keep