ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ได้มีการแพร่ระบาดใกล้พื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

ทางฝ่ายวิชาการได้บริหารจัดการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้ครบ

ตามเนื้อหาของหลักสูตร และเก็บคะแนนหลังกลางภาคให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

จึงขอเลื่อนการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 5 เมษายน 2564

 

ทั้งนี้ ทางงานวัดผลและวิจัยจะแจ้งตารางสอบให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวิชาการ

โทร. 0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 112, 113จำนวนผู้อ่าน 4880 ครั้ง

Keep