กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปรับใหม่)


งานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

ระดับ ป.1 ,  ป.3 และ ป.6 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 29  และ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 หยุด วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  

 ระดับ ป.2 , ป.4 และ ป.5 (สามัญ และ EP) สอบวันอังคารที่ 30 มีนาคม และ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564   หยุด วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

ระดับ ม.1 – ม.3 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 29 , วันพุธที่ 31 มีนาคม  และ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 หยุด วันอังคารที่ 30 มีนาคม และ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564  

ระดับ ม.4 - 5 (สามัญ และ EP) สอบวันอังคารที่ 30 มีนาคม และ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  และ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  หยุด วันจันทร์ที่ 29 , วันพุธที่ 31 มีนาคม และ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 4643 ครั้ง

Keep