ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม1, ม.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม1, ม.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน และรับทราบข้อมูล แนวปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น กรุณาสแกน QR Code หรือคลิก Link เพื่อลงทะเบียน http://gg.gg/otuui
สถานที่จัดการประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้น ป.1 อาคารราฟาแอล
ระดับชั้น ม.1 อาคารอัสสัมชัญ
ระดับชั้น ม.4 อาคารเซนต์ปีเตอร์

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขอความร่วมมือในการพบครูประจำชั้น ครอบครัวละ 1 ท่าน เพื่อการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมกับสถานที่ (ไม่ต้องพานักเรียนมา)

** นักเรียนแทรกชั้นทุกระดับชั้น ขอเชิญรับชมข้อมูลผ่านทางระบบ online หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th (ไม่ต้องสแกนลงทะเบียน)จำนวนผู้อ่าน 867 ครั้ง

Keep