ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนในโครงการ Summer Course 2021


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโครงการ Summer Course 2021 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีโอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง เป็นการปรับพื้นฐานการเรียน และเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยคอร์สพิเศษทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม 

นักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียน และสมัครโดยการสแกน QR Code ในประกาศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-8079555 ถึง 63 เลือกกดหมายเลขภายใน ดังนี้

ฝ่ายวิชาการ 112, 113

ศูนย์ดนตรี 560

ศูนย์กีฬา 911

สระว่ายน้ำ 808

รถรับ-ส่ง 707

แผนกการเงิน 311, 312

ACT Service Center 235 (การเงิน 236)

 จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง

Keep