ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน มารับใบจองสินค้าของทางร้าน Big A. ได้ที่ Service Center (จุดคัดกรองที่ 3 ) เมื่อสั่งจองแล้วทางร้านจะจัดเตรียมสินค้าให้และมารับได้ในวันและเวลาที่กำหนดให้ในใบสั่งจองสินค้า เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างการแออัดในช่วงเวลาเปิดเทอม (ขอขอบคุณในความร่วมมือคะ)จำนวนผู้อ่าน 312 ครั้ง

Keep