แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งานวัดผลและวิจัยฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการสอบสำหรับ นักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ทางโรงเรียนจะจัดสอบ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564

เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ณ ห้องเรียน ม.3/5 - ม.3/7 อาคารเซนต์ปีเตอร์

 

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักเรียน โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

หมายเหตุ :

1.) นักเรียนพร้อมกันที่หน้าห้องงานวัดผล ชั้น 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ เวลา 08.00 น.

2.) นักเรียนที่ขาดสอบ 1 วัน สามารถสอบได้ตั้งแต่วันแรกตามวันที่ทางโรงเรียนกำหนด

3.) ผู้ปกครองเตรียมอาหารมาให้นักเรียนเองในช่วงพักกลางวัน (ทางโรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่าย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผล

โทร.0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 116


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 431 ครั้ง

Keep