ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "8 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคลมแดด (Heat Stroke) "


เพื่อเป็นการให้ความรู้  เรื่อง "8 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคลมแดด เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อน  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป  จึงมีคำแนะนำในการดูแลป้องกันตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคลมแดด(Heat Strok) 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep