แจ้งย้ายสำนักงาน Bell ชั่วคราว


สำนักงาน Bell ได้ย้ายมาที่ห้องเรียน Bell หมายเลข 3 ชั่วคราว 

ช่องทางการติดต่อศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT- Bell  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-8079555 ต่อ 400 หรือ 02-4219665 (เบอร์ภายนอก)จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep