ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกันโควิด 19"


เพื่อเป็นการให้ความรู้  และเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ ป้องกันโรคโควิด 19 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป  จึงมีคำแนะนำในการดูแลป้องกันตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มาฝากค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep