การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564


ประชาสัมพันธ์การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

รอบเช้า ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00 - 12.00 น. รับผลการเรียนที่ครูประจำชั้น

รอบบ่าย ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.5) เวลา 13.00 - 16.00 น. รับผลการเรียนที่ครูประจำชั้น

ม.6 รับผลการเรียนวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 เมษายน 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านรับชมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563 ในเวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านทาง Facebook LIVE https://www.facebook.com/ACT2504/จำนวนผู้อ่าน 314 ครั้ง

Keep