ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การงดกิจกรรม Summer และเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในเดือนเมษายน


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การงดกิจกรรม Summer และเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในเดือนเมษายน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงขอประกาศดังต่อไปนี้

    1. งดการจัดการเรียนการสอน SUMMER ในทุกระดับชั้น

    2. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th ในวันที่ 20 เมษายน 2564

    3. การรับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการปกติ ณ อาคารเทโอฟาน (อาคารจอดรถ) เวลา 08.00 - 16.00 น.

        ระดับชั้นประถมศึกษา   รับในวันที่   21 -  22 เมษายน 2564

        ระดับชั้นมัธยมศึกษา   รับในวันที่   23 - 24 เมษายน 2564

    4. เลื่อนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ดยโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก และในช่วงที่หยุดนี้ ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน ได้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th หรือ Line official : @actnews


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 3280 ครั้ง

Keep