ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 87 (ออนไลน์)


วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่าน ---->  https://swis.act.ac.th/files//temp_book/185.pdf

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาาอังกฤษย้อนหลังได้ที่ E-Journal

หน้า Website โรงเรียน หรือคลิกลิ้งค์---->  https://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_book_edu.phpจำนวนผู้อ่าน 753 ครั้ง

Keep