ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ>>http://203.62.152.21/act_mis/student.aspx

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร. 0-2807-9555-63 กด 116

ในวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.จำนวนผู้อ่าน 24638 ครั้ง

Keep