ประชาสัมพันธ์การรับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค 2/2563


หน่วยงานวัดผลและวิจัย  กำหนดแนวปฏิบัติการรับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค 2/2563 ดังนี้

1.  นักเรียนระดับชั้น ป.6 , ม.3 , ม.6 และ นักเรียนที่ลาออก   ติดต่อรับใบรายงานผลการเรียนปลายภาค 2/2563 ได้ที่หน่วยงานวัดผลและวิจัย  ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 15.30 น.

2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 5  , ม.1 - 2 และ ม.4 - 5  (ชั้นเดิมของปีการศึกษา 2563) ทางหน่วยงานวัดผลและวิจัยจะจัดส่งไปให้ทางระดับชั้นเมื่อเปิดเรียนภาคเรียน 1/2564     จำนวนผู้อ่าน 3658 ครั้ง

Keep